Strategi

Korrekt Kvalitet

 

 

Hvilke fordeler oppnår organisasjonen

- ved å ha gode kvalitetsrutiner?

- ved å bli sertifisert?

Eksterne fordeler:

 • Kunden i fokus!
 • Bedre tilhørighet i markedet
 • Krav fra flere oppdragsgivere
 • Bedriften gir tryggere anbud
 • Kunden blir mer tifreds!

Interne fordeler:

 • Færre reklamasjoner
 • Større fortjeneste
 • Alle lover og forskrifter følges
 • Høyner produktiviteten i organisasjonen
 • Stålkontroll av bedriftens prosesser
 • Reduksjon av unødvednig byråkrati
 • Unngår dobbeltarbeid

Eierne føler seg trygge angående forvaltning og avkastning av sitt selskap

 

sett i gang med de nye løsningene!