Produktbeskrivelse

Korrekt Kvalitet

Korrekt Kvalitet består av 4 moduler:

 

  1. Felles modul

- Skisse over organisasjonens hovedprosesser og delprosesser

- Maler for de aktuelle kvalitetsdokumenter (bl.a. prosedyre)

- Mappestruktur for å ta vare på dokumentert informasjon

- Felles kvalitetsdokumenter for ISO 9001, 14001 og 45001

- Underlag for utforming av denne modulen

- God brukerveiledning

 

  1. Modul for ISO 9001:2015

- Kvalitetsdokumenter i tråd med ISO 9001

- Mappestruktur for å ta vare på dokumentert informasjon

- Krysstabell: Krav fra standard og tisvarende kvalitetsdokumenter

- Underlag for utforming av denne modulen

- God brukerveiledning

 

  1. Modul for ISO 14001:2015

(Tislvarende Modul 2)

 

  1. Modul for ISO 45001: 2017

(Tislvarende Modul 2)