Nye ISO standarder

Korrekt Kvalitet

 

 

Disse standardene henger sammen under HLS:

  • ISO 9001:2015

Ledelssystemet for kvalitet

  • ISO 14001:2015

Ledelsessystemet for miljø

  • ISO 45001:2017

Ledelsessystemet for arbeidsmiljø og sikkerhet (Utkastet er foreløpig kun tilgjengelig på engelsk, men vil sannsynligvis være tilgjengelig på norsk i løpet av 2017, når standarden trer i kraft.)

Nye ledelsessystemer klare i løpet av 2015 og 2017:

Under oppbygginge av Korrekt Kvalitet brukes disse standardene - ut fra krav i ISO 9001:

  • ISO 31000:2009

Risikostyring - prinsipper og retningslinjer

  • ISO 19011:2011

Retningslinjer for revisjon av styringssystemer