Korrekt Kvalitet

Korrekt Kvalitet

 

 

Korrekt Kvalitet er et ferdigutviklet, webbasert kvalitetssikringssystem - delt inn i 4 moduler:

  • En felles modul i tråd med HLS
  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015
  • ISO 45001:2017

Hemmeligheten med det generelle systemet systemet ligger i den strukturen som det er bygget opp etter:

 

Organisasjonens grunnleggende prosesser

 

Man finner stor likhet mellom prosessene innen organisasjonene innen de samme bransjene.

Korrekt Kvalitet tilbyr fleksible systemer som lett kan tilpasses din organisasjon. God brukerveiledning. Egeninnsatsen er å kommunisere systemet inn i organisasjonen

Kvalitetssikring sikres ved heving av styringssystemene til ledelssystemer via Korrekt Kvalitet