HLS

I nye standardene er det flere dyptgripende endringer:

  • Tydeligere kontekst
  • Risikobasert tilnærming
  • Kommunikasjon
  • Lederskap
  • Dokumentert informasjon

Korrekt Kvalitet

 

 

De tre nye standardene er bundet sammen med

HLS

High Level Structure

Dette betyr:

  • at de har den samme strukturen
  • at det er flere punkter som er felles eller
  • at de har den likelydende referanse

Erfaringsmessig er det lurt å begynne med ISO 9001. Da er strukturen lagt og mye av arbeidet er allerede gjort